Viện Nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Việt

Trụ sở chính: 188E phố Yên Bình, phường Phúc La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.62974455    *Website: www.vihc.vn    *Email: viennghiencuulsvh@gmail.com

Các phòng ban

Ban Lãnh đạo

Điện thoại: ...

Email: ...

Ban Nghiên cứu

Trưởng ban

Điện thoại: 024.62974455

Email: vihcnghiencuu@gmail.com

Ban Biên tập, Chế bản

Trưởng ban

Điện thoại: 024.66807216

Email: vihcbientap@gmail.com

Ban Kế hoạch, Hợp tác và Truyền thông

Trưởng ban

Điện thoại: 0967.858366

Email: vihckehoach@gmail.com

Phòng Tài chính, Kế toán

Trưởng phòng

Điện thoại: 0936.442366

Email: vihctaichinh@gmail.com

Chi nhánh

Chi nhánh Miền Trung

Địa chỉ: Số 24 đường Phạm Tu, phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 0982.115543

Email: vihcmientrung@gmail.com

Chi nhánh Tây Nguyên

Địa chỉ: ...

Điện thoại: ..

Email: vihctaynguyen@gmail.com

Chi nhánh Miền Nam

Địa chỉ: ...

Điện thoại: ..

Email: vihcmiennam@gmail.com