Tin công ty

Nâng cao chất lượng công tác biên tập, xuất bản sách lịch sử đảng bộ địa phương, ngành các tỉnh phía Bắc

Sáng 3-4-2013, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp tổ chức Hội nghị Nâng cao chất lượng công tác biên tập, xuất bản sách lịch...

Đọc thêm »