Tin công ty

Hội thảo nghiệm thu “Lịch sử cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Phú Minh (1945 – 2010)”

Ngày 17/3/2014, Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Phú Minh (huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội) đã tổ chức hội thảo khoa học đề tài “Lịch sử cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Phú Minh (1945 - 2010)”. Thành phần tham...

Đọc thêm »