Tin công ty

Xuất bản cuốn Kỷ yếu kỷ niệm 55 năm kết nghĩa Hoằng Hóa – Điện Bàn

XUẤT BẢN CUỐN KỶ YẾU KỶ NIỆM 55 NĂM KẾT NGHĨA HOẰNG HÓA - ĐIỆN BÀN

Trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ trường kỳ, gian khổ, lúc cuộc chiến đang ở giai đoạn ác liệt, thực hiện chủ trương của Đảng về kết nghĩa giữa các địa...

Đọc thêm »