Tin công ty

SƠ KẾT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI TÁI BẢN LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ CÁC ĐỊA PHƯƠNG THUỘC HUYỆN HẠ HÒA, TỈNH PHÚ THỌ

Chủ trương lớn của huyện Đầu năm 2017, Ban Thường vụ Huyện ủy Hạ Hòa đề ra nhiệm vụ tái bản, bổ sung lịch sử Đảng bộ các địa phương trong huyện. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, được sự quan tâm rất lớn từ cán bộ, đảng...

Đọc thêm »