Tin tức

Cần chú trọng chương trình “lịch sử địa phương” trong nhà trường

(TG) -Gần đây, tình trạng học sinh lơ là với môn học lịch sử đã trở nên phổ biến. Trong các kỳ thi tốt nghiệp, thi đại học, bài làm môn sử có điểm không cũng không ít. Trước thực trạng này chúng ta cần xem lại việc dạy và...

Đọc thêm »