Tin tức

Lịch sử ra đời Ngày Thương Binh, Liệt sỹ toàn quốc

Những ngày tháng lịch sử hào hùng trong Cách mạng tháng Tám năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời nhưng chưa được bao lâu thì thực dân Pháp bội ước, quay lại xâm lược nước ta. Kiên quyết bảo vệ thành quả cách mạng vừa giành...

Đọc thêm »