Tin tức

Giới thiệu sách tháng 7/2021: Những tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020 tỉnh Lạng Sơn

VHV - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức coi trọng việc nêu gương. Người luôn tâm niệm rằng: “Một tấm gương sống có giá trị cao hơn một trăm bài diễn thuyết”. Đó cũng chính là giá trị cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh về...

Đọc thêm »