Tin tức

Hội nghị thẩm định cấp tỉnh “Lịch sử Đảng bộ xã Tân Kim (1947 – 2017)”

Chiều ngày 3/8/2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị thẩm định cấp tỉnh bản thảo “Lịch sử Đảng bộ xã Tân Kim (1947 - 2017)”. Hội đồng thẩm định cấp tỉnh bản thảo xã Tân Kim  gồm: đồng chí Lê Văn Tuấn - Trưởng Ban...

Đọc thêm »