Văn hóa Việt với ngày sách và văn hóa đọc 21/4

ngay_sach

Trong đời sống tinh thần, sách là sản phẩm văn hóa tinh thần, là kho tàng tri thức đóng vai trò rất quan trọng, là người thầy vĩ đại thắp sáng nguồn tri thức vô tận. Sách dạy cách sống, cách làm người, hướng tới những giá trị nhân văn cao cả. Nhận thấy tầm quan trọng của văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam.

Ngày 21/4/1927, cuốn sách “Đường Kách mệnh” của Chủ tịch Hồ Chí Minh được xuất bản. Việc chọn ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam gắn với một tác phẩm nổi tiếng của Người sẽ có ý nghĩa văn hóa sâu sắc. Bên cạnh đó, tháng tư còn là thời điểm diễn ra Ngày sách và Bản quyền Thế giới (23/4), nhằm tôn vinh văn hóa đọc, khuyến khích mọi người dân thế giới khám phá niềm yêu thích đọc sách. Việc tổ chức ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam vào dịp này thể hiện sự hội nhập của văn hóa đọc Việt Nam với văn hóa nhân loại, sẽ hấp dẫn và lôi cuốn độc giả.

Có thể nói, ở thời đại nào, con người cũng lấy việc học, và đọc sách là một trong những phương cách để hoàn thiện nhân cách con người, để tiến bộ trong cuộc sống cá nhân và đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội. Từ đọc sách, sưu tầm sách, xây dựng tủ sách, thư viện là một phần của việc hình thành văn hóa đọc. Văn hóa đọc là một trong những nguồn năng lượng quan trọng thúc đẩy sự phát triển bền vững.

Công ty Cổ phần sách và truyền thông Văn hóa Việt là đơn vị chuyên nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội, tập trung vào nghiên cứu biên soạn ấn phẩm lịch sử Đảng bộ các cấp, lịch sử truyền thống các ngành và các đề tài khoa học về lịch sử, văn hóa. Mục tiêu của Văn hóa Việt là đem đến độc giả những trang viết đáp ứng được yếu tố lịch sử, khoa học, giá trị nhân văn và hiện thực cuộc sống.

z4266905805027_f4736b0fb5d7eb59790258d8b68d8c8e

Phòng nghiên cứu, biên soạn của Công ty Sách và Truyền thông Văn hóa Việt trong giờ làm việc

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam là sự kiện văn hóa quan trọng đối với những người yêu sách và cả cộng đồng xã hội. Văn hóa Việt tự hào đã có những sản phẩm chất lượng, ghi lại lịch sử phong trào đấu tranh cách mạng của các địa phương, lịch sử các ngành góp phần giữ gìn những giá trị lịch sử cách mạng và văn hóa dân tộc. Văn hóa Việt luôn coi trọng vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội, luôn tôn vinh người đọc và những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ sách.VHV

Bài khác