Hội thảo khoa học cuốn sách Lịch sử phong trào công nhân và công đoàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 1925 – 2023 (lần thứ 2)

hội thảo

Sáng 3/3, Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội thảo khoa học, lấy ý kiến đóng góp của các vị đại biểu về cuốn sách Lịch sử phong trào công nhân và công đoàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 1925 – 2023 (lần thứ 2). Tham gia buổi Hội thảo có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Giám đốc Công ty Cổ phần Sách và Truyền thông Văn hóa Việt cùng các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Biên soạn cuốn sách.

ht lạng sơn

Quang cảnh Hội thảo khoa học cuốn sách Lịch sử phong trào công nhân và công đoàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 1925 – 2023 (lần thứ 2)

Dự thảo cuốn sách gồm 5 chương chính với những nội dung khắc họa chân thực những chặng đường lịch sử hào hùng, những cống hiến, đóng góp của Liên đoàn Lao động trong công cuộc đấu tranh, xây dựng và phát triển tỉnh và đất nước.  Trên cơ sở kế thừa, tái bản, chỉnh lý, bổ sung cuốn sách “Lịch sử phong trào công nhân và công đoàn tỉnh Lạng Sơn 1925 – 2006” xuất bản năm 2008, cuốn sách Lịch sử phong trào công nhân và công đoàn tỉnh Lạng Sơn 1925 – 2023 được nghiên cứu, biên soạn đảm bảo tính Đảng, tính khoa học, đồng thời biên soạn tiếp chặng đường lịch sử từ năm 2007 đến nay.

lđlđ lạng sơn

Ông Lê Văn Quỳnh – Giám đốc Công ty Cổ phần Sách và Truyền thông Văn hóa Việt phát biểu tại Hội thảo

Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Công ty Sách và truyền thông Văn hóa Việt đã tư vấn, biên soạn nhiều đề tài lịch sử Đảng bộ các địa phương; lịch sử các ngành và lịch sử hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội. Riêng năm 2022, Công ty phối hợp với địa phương xuất bản hàng chục đề tài lịch sử. Các đề tài được Đảng bộ chính quyền và nhân dân đánh giá cao, góp phần lưu giữ những giá trị lịch sử và phong trào cách mạng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương và các ngành.

VHV

Bài khác