Lịch sử Đảng bộ xã Yên Trạch (1947 – 2012)

Yen Trach

Từ thị trấn Đu đi về phía bắc khoảng 20 km là đến địa bàn xã Yên Trạch – một địa phương có bề dày lịch sử và truyền thống cách mạng của tỉnh Thái Nguyên. Yên Trạch là nơi sinh cơ lập nghiệp của nhiều dân tộc trong đó người Tày chiếm đại đa số. Trong quá trình lịch sử lâu dài, các thế hệ nhân dân nơi đây đã chung lưng đấu cật, bền bỉ, đoàn kết cải tạo vùng đất hoang sơ thành xóm làng đông vui.

Là cửa ngõ của thủ đô kháng chiến ATK (an toàn khu) Định Hóa, trong thời kỳ tiền khởi nghĩa, 2 đồng chí Võ Nguyên Giáp và Chu Văn Tấn đã về địa bàn Yên Trạch tuyên truyền và gây dựng phong trào cách mạng. Do phong trào cách mạng phát triển mạnh mẽ, cộng với nhiều yếu tố thuận lợi về mặt khách quan và chủ quan nên xã thành lập được chính quyền sớm hơn một số địa phương khác trong huyện. Trong kháng chiến chống Pháp, cán bộ, đảng viên và nhân dân Yên Trạch không những duy trì sản xuất, bảo vệ các cơ quan Trung ương, quân đội, bệnh viện về sơ tán mà còn dũng cảm chiến đấu, chủ động phối hợp với du kích xã bạn tổ chức nhiều trận chống càn quét, thực hiện đánh du kích làm thất bại âm mưu “đánh nhanh, thắng nhanh” của địch.

Ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của quân và dân Yên Trạch qua các chặng đường cách mạng, năm 2005, Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Pháp cho Đảng bộ và nhân dân trong xã. Ngày 12/8/2011, theo Quyết định số 1379/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Yên Trạch được công nhận là xã thuộc ATK…

Bài khác