Lịch sử Đảng bộ xã Bạch Sam, tập I (1930 – 1975)

Bach sam

Bạch Sam là vùng đất có bề dày lịch sử, giàu truyền thống cách mạng của huyện Mỹ Hào. Từ thuở khai hoang lập đất, mở mang làng xã, nhân dân xã Bạch Sam luôn cần cù, sáng tạo trong lao động, đoàn kết, kiên cường trong chiến đấu để vượt qua những thử thách của tự nhiên và các cuộc xâm lược.

Truyền thống tốt đẹp của nhân dân Bạch Sam được phát huy từ khi có ánh sáng của Đảng Cộng sản Việt Nam soi đường chỉ lối. Trong Cách mạng tháng Tám năm 1945, nhân dân trong xã từng bước giác ngộ chính trị, tập hợp lực lượng và tham gia khởi nghĩa giành chính quyền. Từ năm 1945 đến năm 1954, với vị trí chiến lược quan trọng nằm dọc Quốc lộ 5A (Hà Nội – Hải Phòng), địa bàn xã nằm trong vùng thực dân Pháp càn quét nhằm bình định, lập tề và thiết lập vành đai trắng. Trước sự tấn công ác liệt của quân xâm lược, cán bộ và nhân dân trên địa bàn đã đoàn kết, anh dũng chiến đấu giành lại chính quyền. Với những thành tích đạt được trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, năm 2005, cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Bạch Sam vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân – một phần thưởng cao quý ghi nhận công lao, đóng góp to lớn của quân dân địa phương trong cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc…

Bài khác