Lịch sử Đảng bộ xã Hùng Sơn (1945 – 2010)

hung son

Vùng đất và con người Hùng Sơn đã song hành cùng lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc. Nhiều thế kỷ trước, nơi đây vẫn là những điều bí ẩn, chưa có công trình khoa học nào nghiên cứu khám phá. Nhưng khoảng mấy trăm năm trở lại đây, xã Hùng Sơn được khẳng định là địa bàn do 2 làng cổ Mai Sơn, Phẩm Trật  và một quần thể trại ấp hợp thành, nơi tụ hội của những người con đến từ nhiều vùng quê trên các tỉnh thành trong cả  nước, là một bộ phận không thể tách rời của  huyện Hiệp Hòa. Trải qua những năm tháng đấu tranh và xây dựng, các thế hệ con người nơi đây đã  làm nên trang sử của quê hương và góp phần làm nên lịch sử đất nước. Đó là  di sản vô giá mà  các thế hệ hôm nay cần trân trọng và phát huy.

Bài khác