Lịch sử Đảng bộ xã Lương Phong (1945 – 2012)

IMG_5263

“…Lương Phong nằm ở phía Đông của huyện Hiệp Hòa, tiếp  giáp với xã Ngọc  Sơn về phía Bắc, xã Việt Ngọc (huyện Tân Yên) về phía Đông Bắc, xã Việt Tiến (huyện Việt Yên) về phía Đông – Đông Nam, xã Đoan Bái về phía chính  Nam, xã Danh Thắng về phía Tây Nam, xã Đức Thắng và thị trấn Thắng về phía Tây – Tây Bắc.

Nhìn tổng thể, xã có hình dạng như con số 8 nằm ngang – hai đầu phình ra, giữa thắt lại – chiều dài cực đại khoảng 6km, chiều rộng cực tiểu khoảng 2km. Xã có diện tích tự nhiên là 12,1km2 (tương đương 1.300ha), chiếm 7% diện tích huyện Hiệp Hòa và là xã có diện tích lớn thứ 3 trong huyện…”

Bài khác