Lịch sử Đảng bộ xã Thạch Đồng (1948 – 2010)

11_LS Thach Dong

“…Xã miền núi Thạch Đồng là một trong số ít địa phương sớm có phong trào cách mạng của huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ…”

“Dưới sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Thạch Đồng cùng với nhân dân cả nước đã làm nên cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 vĩ đại, đập tan ách thống trị của thực dân Pháp và phong kiến tay sai, giành lại nền độc lập tự do cho dân tộc. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Chi bộ Đảng Hoàng Văn Thụ – tiền thân của Đảng bộ xã Thạch Đồng sau này được thành lập, trực tiếp lãnh đạo nhân dân trong toàn xã vừa xây dựng hậu phương vững chắc, vừa dũng cảm chiến đấu chống địch càn quét, chiếm đóng, đồng thời đóng góp sức người, sức của để các chiến dịch lịch sử đi đến thắng lợi cuối cùng. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đảng bộ và nhân dân Thạch Đồng không tiếc máu xương, luôn đóng góp đến mức cao nhất sức người, sức của cho tiền tuyến, góp phần làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975, cùng cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Thời kỳ thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là từ khi thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng, Đảng bộ xã Thạch Đồng đã tổ chức, động viên nhân dân tận dụng những tiềm năng, thế mạnh của địa phương, vượt qua thách thức và giành được nhiều kết quả quan trọng trên mọi lĩnh vực. Kinh tế – xã hội có bước phát triển vượt bậc, đóng góp tích cực vào sự nghiệp chung của huyện, tỉnh và cả nước. Đời sống nhân dân được cải thiện và từng bước nâng cao. Bộ mặt của quê hương có sự đổi thay so với những ngày đầu mới giành được chính quyền. Hệ thống chính trị được xây dựng và củng cố ngày càng vững chắc, làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Do có thành tích đặc biệt trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 5/8/2003, Chủ tịch nước có Quyết định số 522-QĐ/2003/CTN, phong tặng nhân dân và lực lượng vũ trang xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân…”

Bài khác