Đảng bộ huyện Cẩm Khê – 65 năm xây dựng và trưởng thành (1947 – 2012)

1_ky yeu cam khe

Thành lập ngày 18/7/1947, đến nay Đảng bộ huyện Cẩm Khê đã trải qua 65 năm xây dựng và phát triển. Gắn liền với tiến trình phát triển của cách mạng cả nước do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, Đảng bộ Cẩm Khê đã lãnh đạo nhân dân trong huyện thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, đưa địa phương tiến bước vững chắc trên con đường cách mạng do Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn.

Năm 1996, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Sông Thao đã xuất bản cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ huyện Sông Thao 1939 – 1996” và được tái bản vào năm 2005. Trước đó, năm 1988, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xuất bản cuốn “Những lần Đại hội Đảng bộ huyện Sông Thao” với 4 kỳ Đại hội trong giai đoạn 1977 – 1986. Những cuốn sách nói trên được biên soạn trên cơ sở khai thác, sưu tầm, tổng hợp tư liệu từ tài liệu lưu trữ của các cơ quan Đảng, Nhà nước, cơ quan nghiên cứu lịch sử, văn hóa cùng các nhân chứng lịch sử… Đó là các “công trình” thể hiện sự trân trọng đối với lịch sử, nhằm mục đích tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng tại địa phương, đồng thời là nguồn tư liệu quý phục vụ công tác nghiên cứu, tuyên truyền và học tập.

Năm nay (2012), kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Cẩm Khê (18/7/1947 – 18/7/2012), Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định tổ chức biên soạn và xuất bản tập “Kỷ yếu Đảng bộ huyện Cẩm Khê 65 năm xây dựng và phát triển (1947 – 2012)”. Trên cơ sở các cuốn lịch sử Đảng bộ đã phát hành, có bổ sung nội dung lịch sử trong thời gian từ năm 2005 đến tháng 6/2012, bằng phương pháp thống kê, tổng hợp, tóm tắt, khái quát, minh họa bằng ảnh và số liệu theo tiến trình thời gian của 27 kỳ Đại hội, cuốn sách được biên soạn gồm 3 phần chính: Khái quát về huyện Cẩm Khê; Các kỳ Đại hội Đảng bộ huyện; Ảnh tư liệu và số liệu tổng hợp. Nội dung cuốn sách khái quát và nhấn mạnh những sự kiện lịch sử tiêu biểu, sự việc, con số, nhân vật làm nổi rõ kết quả về công tác xây dựng Đảng, vai trò lãnh đạo của Đảng bộ và phong trào cách mạng của nhân dân trong gần một thế kỷ qua.

Quá trình tổ chức thực hiện công việc và biên soạn cuốn sách, Tổ biên soạn đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp quý báu và cung cấp thêm tư liệu của các cơ quan, đơn vị và các cá nhân, nhất là các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện qua các thời kỳ.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong công tác tổng hợp, sưu tầm, bổ sung, chỉnh lý tư liệu, biên soạn lời, trình bày ảnh và in sách… song chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót. Ban chỉ đạo mong nhận được sự cảm thông và tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng chí cán bộ, đảng viên, nhân dân trong huyện cùng bạn đọc gần xa.

Bài khác