Tuyển dụng

Tuyển dụng tháng 3.2022

Vị trí: Trợ lý Giám đốc (Mảng Marketing) * Mô tả công việc: - Sắp xếp, lưu trữ văn bản, hồ sơ - Sắp xếp lịch công tác cho Giám đốc và nhân sự - Hỗ trợ giám đốc đối ngoại, giao dịch và chăm sóc các đối tác, khách hàng (chủ yếu là...

Đọc thêm »