Tin thời sự

Công bố cuốn sách Lịch sử Đảng bộ thành phố Lạng Sơn (1930 – 2020)

Ngày 11/10/2022, cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ thành phố Lạng Sơn (1930 - 2020)” được công bố phát hành nhân dịp kỷ nhiệm 20 thành lập thành phố Lạng Sơn (2002 - 2022). Cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ thành phố Lạng Sơn (1930 - 2020)” do Công ty Văn...

Đọc thêm »