Tin công ty

Ấn phẩm chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Công ty Cổ phần Sách và Truyền thông Văn hóa Việt đã tham gia thực hiện các ấn phẩm lịch sử, văn hóa chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc...

Đọc thêm »