Tin tức

Hội thảo khoa học Lịch sử Đảng bộ và nhân dân thị trấn Quân Chu (giai đoạn 1967 – 2013)

Sau 8 tháng tích cực triển khai sưu tầm các nguồn tư liệu, nghiên cứu biên soạn và tổ chức tọa đàm các sự kiện theo từng giai đoạn lịch sử, ngày 6/7/2013 sẽ tổ chức Hội thảo khoa học cuốn Lịch sử Đảng bộ và nhân dân thị trấn...

Đọc thêm »