Tin tức

Chuẩn bị Hội thảo khoa học Lịch sử Đảng bộ xã Hải Lựu (huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc)

Sau gần 1 năm tích cực triển khai sưu tầm các nguồn tư liệu, nghiên cứu biên soạn và tổ chức tọa đàm các sự kiện theo từng giai đoạn lịch sử, đến tháng 6/2013 bản thảo Lịch sử Đảng bộ xã Hải Lựu đã được Ban Tuyên...

Đọc thêm »