Tin tức

CÔNG TY VĂN HÓA VIỆT – 10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (2012 – 2022)

Ngày 03/5/2012, Công ty Cổ phần Sách và Truyền thông Văn hóa Việt được thành lập, đăng ký mã ngành nghiên cứu thực nghiệm khoa học xã hội. Từ những ngày đầu đi vào hoạt động không thể kể hết những khó khăn, vất vả. Nhưng bằng sự cố gắng và...

Đọc thêm »