Tin tức

Tuyển dụng tháng 1.2022

1. Vị trí: Trưởng phòng Marketing * Mô tả công việc:   - Chăm sóc các đối tác truyền thống của Công ty - Hỗ trợ giám đốc trong mảng đối ngoại - Triển khai các chương trình maketting, mở rộng thị trường xuất bản - Công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn...

Đọc thêm »