Tin tức

Giới thiệu sách tháng 8/2021: Lịch sử Đảng bộ xã Lũng Hòa (1930 – 2019)

HV - Thực hiện chương trình hợp tác với Đảng ủy, HĐND, UBND xã Lũng Hòa, trên cơ sở kế thừa nội dung cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ xã Lũng Hòa 1945 - 2005” đã xuất bản năm 2006, trong 2 năm vừa qua, Công ty Văn...

Đọc thêm »