Thư viện

Lịch sử Đảng bộ xã Đồng Cam (1958 – 2012)

“..Trên bản đồ địa giới hành chính huyện Cẩm Khê, xã Đồng Cam nằm ở vùng đất bãi giữa, địa hình không bằng phẳng, gồm những cánh đồng và gò đồi thấp như gò Chùa, gò Rèo, gò Chanh, gò Cam, gò Lợ, gò Bán Xôi, gò Măng - một...

Đọc thêm »

123