Hội thảo khoa học lịch sử Quân sự huyện Thanh Ba, Phú Thọ giai đoạn 1945 – 2023

1

Ngày 10/01/2023, Ban Chỉ đạo Sưu tầm, Biên soạn cuốn “Lịch sử Quân sự huyện Thanh Ba” phối hợp Công ty Cổ phần Sách và Truyền thông Văn hóa Việt tổ chức buổi Hội thảo khoa học về lịch sử quân đội huyện Thanh Ba giai đoạn 1945 – 2023.

Ông Nguyễn Chí Thành – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội thảo. Tham dự có đại diện Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh ba, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ, cán bộ chủ chốt của Ban Chỉ huy quân sự huyện Thanh Ba và đại biểu nguyên là lãnh đạo, chỉ huy Ban Chỉ huy quân sựu huyện. Về phía đơn vị tư vấn, biên soạn có ông Nguyễn Huy Phương,  Phó Giám đố Công ty Cổ phần Sách và Truyền thông Văn hóa Việt.

1

Ông Nguyễn Chí Thành,  Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thanh Ba chủ trì hội thảo

Tại Hội thảo, Công ty Cổ phần Sách và Truyền thông Văn hóa Việt đã báo cáo đề dẫn, tóm tắt về quá trình sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn và làm rõ những nội dung cần cổ sung. Việc tổ chức khai thác, sưu tầm, biên soạn bản thảo cuốn sách được triển khai từ tháng 5/2022. Ban Chỉ đạo sưu tầm, biên soạn sách đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị sưu tầm các nguồn tư liệu ở trung ương, địa phương và gặp gỡ các nhân chứng; đồng thời tiến hành nghiên cứu, biên soạn bản thảo. Sau quá trình chỉnh lý, bổ sung, cuốn sách có bố cục gần 300 trang có bố cục 5 phần gồm mở đầu, 4 chương nội dung chính, kết luận, phụ lục và tài liệu tham khảo; mỗi chương được cân đối hợp lý về thời gian từng giai đoạn lịch sử gắn với tình hình thực tiễn tại địa phương, dựa theo dòng chảy lịch sử chung của cả nước, của tỉnh, huyện.

2

Ông Nguyễn Huy Phương, Phó Giám đốc  Công ty Cổ phần Sách và Truyền thông Văn hóa Việt báo cáo đề dẫn tại hội thảo

4

Đại biểu tham dự tại Hội thảo

Bản thảo tái hiện  những công lao, thành tích, đóng góp của lực lượng quân sự huyện trong bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ quê hương, giữ gìn trật tự an toàn xã hội qua các chặng đường lịch sử; góp phần phục dựng lại những sự kiện lịch sử, bức tranh quá khứ hào hùng của dân tộc, của địa phương, khẳng định sự lãnh đạo tài tình của Đảng cộng sản Việt Nam, sự vận dụng sáng tạo của Đảng bộ địa phương trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cuốn sách sẽ được nghiệm thu xuất bản, phát hành trong quý 1/2023. Đây sẽ là tư liệu quý báu cho công tác giáo dục truyền thống cách mạng, qua đó nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện, nhất là thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

VHV

Bài khác