Giới thiệu cuốn sách Lịch sử Đảng bộ thành phố Phổ Yên (1942 – 2022)

z3794161875994_46d63f5788d74908b612eb338ce358d1

Hướng tới chuỗi hoạt động chào mừng sự kiện thành lập thành phố, trong năm 2022, Thành ủy Phổ Yên đã lựa chọn Công ty Văn hóa Việt là đơn vị tư vấn, tái bản có chỉnh lý, bổ sung cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ thành phố Phổ Yên (1942 – 2022)”.

Được tin tưởng giao nhiệm vụ, Công ty Văn hóa Việt đã tích cực, khẩn trương đầu tư thời gian, nhân sự, trí lực để chỉnh lý, bổ sung giai đoạn 1930 – 2020, đồng thời biên soạn bổ sung giai đoạn 2020 – 2022. Trong quá trình thực hiện, Ban Biên soạn Công ty sưu tầm được nhiều tư liệu với những phát hiện mới, làm rõ được nhiều sự kiện quan trọng, trong đó nổi bật là sự kiện thành lập tổ chức Đảng đầu tiên của Phổ Yên tại tổng Tiên Thù – nay là phường Tiên Phong (tháng 6/1942). Đây cũng là căn cứ quan trọng để xác định mốc sách “Lịch sử Đảng bộ thành phố Phổ Yên (1942 – 2022)”.

Sau quá trình dày công nghiên cứu, biên soạn, cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ thành phố Phổ Yên (1942 – 2022)” đã được xuất bản với độ dày 600 trang nội dung, 54 trang phụ bản ảnh minh họa. Với 6 chương nội dung chính, cuốn sách đã tái hiện vùng đất, con người, quá trình xây dựng, bảo vệ quê hương của cán bộ, đảng viên và nhân dân Phổ Yên từ năm 1942 đến năm 2022 dưới sự lãnh đạo của Đảng; là tài liệu phục vụ công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, lòng tự hào và quyết tâm xây dựng thành phố Phổ Yên ngày càng giàu mạnh, khẳng định vị thế cực tăng trưởng quan trọng phía Nam của tỉnh Thái Nguyên.

Cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ thành phố Phổ Yên (1942 – 2022)” đã được ra mắt bạn đọc nhân dịp Phổ Yên công bố nghị quyết thành lập thành phố và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất vào ngày 09/10/2022.

Bài khác