Công bố cuốn sách Lịch sử Đảng bộ thành phố Lạng Sơn (1930 – 2020)

z3794107079532_dfee3566db67958296a7fcc3ce4e89bc

Ngày 11/10/2022, cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ thành phố Lạng Sơn (1930 – 2020)” được công bố phát hành nhân dịp kỷ nhiệm 20 thành lập thành phố Lạng Sơn (2002 – 2022).

Cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ thành phố Lạng Sơn (1930 – 2020)” do Công ty Văn hóa Việt triển khai thực hiện là một công trình khoa học chứa đựng hàm lượng thông tin, tư liệu lớn. Bên cạnh tâm huyết của đội ngũ nhân sự Công ty, cuốn sách còn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn, Thành ủy Lạng Sơn cũng như sự tham gia, đánh giá độc lập của các nhà nghiên cứu trung ương và địa phương như PGS, TS Trần Viết Nghĩa, TS Hoàng Văn Páo…

“Lịch sử Đảng bộ thành phố Lạng Sơn (1930 – 2020)” được chỉnh lý, bổ sung trên cơ sở 3 tập sách đã phát hành trước đây, biên soạn bổ sung giai đoạn 2005 – 2020. Ngoài lời giới thiệu, kết luận, phụ lục, hình ảnh minh họa, cuốn sách được bố cục thành 4 phần 13 chương, tương ứng với 4 giai đoạn: giai đoạn 1930 – 1954; giai đoạn 1955 – 1985; giai đoạn 1986 – 2005; giai đoạn 2005 – 2020. Cuốn sách là nguồn tư liệu quý giá, phản ánh trung thực chặng đường 90 năm lịch sử và truyền thống cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc thành phố Lạng Sơn; tổng kết những bài học kinh nghiệm quý báu trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ thành phố qua các thời kỳ; góp phần tích cực trong việc tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, quê hương, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Một số hình ảnh tại lễ công bố cuốn sách

3

2

1

4

5

Bài khác