CÔNG TY VĂN HÓA VIỆT – 10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (2012 – 2022)

27

Ngày 03/5/2012, Công ty Cổ phần Sách và Truyền thông Văn hóa Việt được thành lập, đăng ký mã ngành nghiên cứu thực nghiệm khoa học xã hội.
Từ những ngày đầu đi vào hoạt động không thể kể hết những khó khăn, vất vả. Nhưng bằng sự cố gắng và năng lực của người đứng đầu cũng như của tập thể, sau 10 năm xây dựng, Công ty Văn hóa Việt đã có sự phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, dần khẳng định vị thế của một đơn vị nghiên cứu, biên soạn có thương hiệu, uy tín trong lĩnh vực xuất bản các đề tài khoa học xã hội, mỗi năm nghiên cứu và xuất bản hàng chục đầu sách có hàm lượng khoa học, giá trị lịch sử, giá trị văn hóa cho nhiều tỉnh, thành, đơn vị, cơ quan…
Chặng đường tương lai, Công ty Văn hóa Việt sẽ vững bước theo đuổi sứ mệnh đã đề ra, tiếp tục đoàn kết, cố gắng và đặt niềm tin vào hành trình mới kiến tạo và chinh phục những đỉnh cao mới.

 

Một số hình ảnh kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty (03/5/2012 – 03/5/2022)

e52d6d61cf400e1e5751

z3392900879283_5c0bfdbe018bf71f0ca4157a4da1f4a1

z3392900879239_1548d197ea18f11176eef12a055472f6

z3392900879405_f9343909673ca2d7ae52e1b13c53c123

z3392900878927_d7df7bcd60738a572944edb0846b2ce7

z3392900864104_f461e9c96efc20724711ee6cf61cfc1b

z3392900879329_b56006831994e612d3bbc2e029ae42cb

z3392900879514_a9e67a203cb570071092dffb7782570f

Bài khác