HỘI THẢO LẦN THỨ HAI LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ HUYỆN SÌN HỒ (1951 – 2021)

1

VHV – Sáng ngày 18/11/2021, Huyện ủy Sìn Hồ đã tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ hai nhằm tiếp tục lấy ý kiến góp ý cho bản sơ thảo có chỉnh lý, bổ sung cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện Sìn Hồ (1951 – 2021). Tham dự Hội thảo có đại diện Phòng Lý luận chính trị – Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc và đơn vị tư vấn, biên soạn. Đặc biệt, Hội thảo có sự tham dự của các đồng chí nguyên lãnh đạo, cán bộ lão thành của huyện Sìn Hồ qua các giai đoạn. Đồng chí Hoàng Thọ Trung – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo cuốn sách chủ trì Hội thảo.

 1

Đồng chí Lê Văn Quỳnh, Giám đốc Công ty CP Sách và Truyền thông Văn hóa Việt phát biểu tiếp thu và giải trình các ý kiến góp ý tại Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đồng chí nguyên lãnh đạo, cán bộ lão thành đã đánh giá cao những kết quả đạt được của bản sơ thảo. Những nội dung góp ý từ Hội thảo lần thứ nhất tổ chức vào tháng 6/2021 đã được Ban Biên soạn tiếp thu một cách nghiêm túc và trình bày khách quan, khoa học trong bản sơ thảo trình Hội thảo lần thứ hai. Tuy nhiên, việc làm rõ hơn tiềm năng phát triển của huyện Sìn Hồ đặt trong xu thế phát triển chung của các huyện lân cận cũng là một nội dung được đề nghị nghiên cứu kỹ lưỡng hơn tại Hội thảo.

Trên cơ sở lắng nghe các ý kiến đóng góp tại Hội thảo, đồng chí Lê Văn Quỳnh – Giám đốc Công ty CP Sách và Truyền thông Văn hóa Việt đã phát biểu tiếp thu và giải trình đầy đủ các nội dung được đưa ra tại Hội thảo. Với một số nội dung còn chưa thống nhất tại Hội thảo, đơn vị biên soạn đã cung cấp cho Hội thảo một số tư liệu gốc có giá trị khoa học cao và đã được Ban Chỉ đạo cùng các đại biểu tham dự Hội thảo tin tưởng vào chất lượng khoa học của bản thảo.

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Hoàng Thọ Trung – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo biên soạn cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện Sìn Hồ (1951 – 2021) đã ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp, bổ sung cho bản sơ thảo của các đại biểu tham dự, đặc biệt là các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện Sìn Hồ qua các giai đoạn. Đồng chí đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội thảo lần thứ hai và đề nghị Ban Biên soạn tiếp thu những ý kiến đóng góp quý báu tại Hội thảo, từ đó có phương án điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện các nội dung còn tồn đọng đạt chất lượng cao, phấn đấu hoàn thành và phát hành cuốn sách trong tháng 12/2021./.

Bài khác