Giới thiệu sách tháng 7/2021: Những tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020 tỉnh Lạng Sơn

1

VHV – Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức coi trọng việc nêu gương. Người luôn tâm niệm rằng: “Một tấm gương sống có giá trị cao hơn một trăm bài diễn thuyết”. Đó cũng chính là giá trị cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh về lấy việc làm thiết thực để minh chứng cho đạo đức cách mạng, giáo huấn, lôi cuốn, thuyết phục mọi người hành động vì sự nghiệp chung của đất nước.

Với mục đích lan tỏa mạnh mẽ những tấm gương người tốt, việc tốt, đồng thời góp phần tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy lòng tự hào, tính tích cực của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tỉnh Lạng Sơn, như tâm nguyện sinh thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn đã chỉ đạo biên soạn cuốn sách “Những tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020”.

Cuốn sách giới thiệu 126 tấm gương tập thể, cá nhân người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, được Công ty Cổ phần Sách và Truyền thông Văn hóa Việt biên tập, thiết kế và in ấn với bố cục gồm 2 phần chính:

Phần I: Những tập thể điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020

Phần II: Những cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020

Công ty Cổ phần Sách và Truyền thông Văn hóa Việt xin trân trọng giới thiệu cuốn sách “Những tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020”.

2

Bài khác