Giới thiệu sách tháng 7/2021: Hội đồng nhân dân huyện Than Uyên hành trình 65 năm (1955 – 2020)

z2624115257662_ad9e59a733be61869965adf4c02f1056

VHV - Đồng hành với quá trình kiến thiết và phát triển quê hương Than Uyên trong 65 năm (1955 – 2020), dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Hội đồng nhân dân huyện Than Uyên luôn thể hiện rõ vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân và cơ quan Nhà nước cấp trên.

Qua 20 nhiệm kỳ hoạt động, HĐND huyện đã cụ thể hóa các chủ trương của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển kinh tế – xã hội, quyết định nhiều vấn đề quan trọng góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, đưa Than Uyên ngày gặt hái được nhiều thành công mới.

Cuốn “Hội đồng nhân dân huyện Than uyên hành trình 65 năm (1955 – 2020)” là công trình khoa học, nguồn tư liệu quý, ghi nhận những kết quả đã đạt được, góp phần lưu giữ, tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho các thế hệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và học sinh tại địa phương, nâng cao nhận thức về đổi mới hoạt động của HĐND huyện Than Uyên qua các nhiệm kỳ.

1

Cuốn sách được chỉ đạo nội dung bởi Thường trực HĐND huyện Than Uyên khóa XX; Công ty Cổ phần Sách và Truyền thông Văn hóa Việt là đơn vị biên tập, thiết kế, liên kết xuất bản. Đây là công trình chào mừng thành công của cuộc bầu cử Quốc hội khóa V và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; được phát hành nhân kỳ họp thứ nhất HĐND huyện Than Uyên khóa XXI.

Công ty Cổ phần Sách và Truyền thông Văn hóa Việt xin trân trọng giới thiệu cuốn “Hội đồng nhân dân huyện Than Uyên hành trình 65 năm (1955 – 2020)”.

 z2596534220730_ada4d0f4f5de8ab645e0b3c0e3e8ebee

Bài khác