Ấn phẩm chào mừng Đại hội Đảng các cấp

bia22

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Công ty Cổ phần Sách và Truyền thông Văn hóa Việt đã tham gia thực hiện các ấn phẩm lịch sử, văn hóa chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Mặc dù thực hiện trong thời gian ngắn, yêu cầu cao về cả mặt nội dung và hình thức nhưng các ấn phẩm đã hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng để phục vụ sự kiện chính trị quan trọng này.

Trong hơn 20 cuốn sách đã xuất bản, có một số đề tài mang tính chất nghiên cứu chuyên sâu. Tiêu biểu là cuốn sách “Lịch sử văn hóa truyền thống huyện Cẩm Khê” chứa đựng hàm lượng nghiên cứu khoa học lớn, những phát hiện mới của các nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội). Với gần 700 trang, cuốn sách đã phản ánh chân thực, khách quan về lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất, con người Cẩm Khê trải qua các giai đoạn lịch sử của đất nước.

CAM-KHE-01

“Đảng bộ thị xã Phú Thọ – Dấu ấn một chặng đường phát triển (2010 – 2020)” là một trong những đề tài tổng hợp với những bài viết súc tích, ngắn gọn cùng gần 150 bức ảnh minh họa được tuyển chọn từ hơn 3.000 bức ảnh, vừa phác họa những thành tựu mang đậm tính dấu ấn vừa phản ánh đầy đủ, toàn diện tất cả các lĩnh vực của thị xã Phú Thọ trong 1 thập kỷ qua.

tx-01

Ngoài ra, Công ty Văn hóa Việt đang tiếp tục khẩn trương thực hiện các ấn phẩm chuyên đề khác để thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp và các sự kiện kỷ niệm, giáo dục truyền thống của các ngành, các đơn vị trong năm 2020.

Bài khác