Hội thảo Lịch sử Đảng bộ huyện Phú Bình (1930 – 2018) lần thứ nhất

5971b1860d1eec40b50f

Sáng ngày 15/8/2018, Huyện ủy Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội thảo bản thảo “Lịch sử Đảng bộ huyện Phú Bình (1930 – 2018)” . Tham dự hội thảo gồm các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Ban Sưu tầm, các đồng chí trưởng các ban, ngành của huyện, một số đồng chí nguyên lãnh đạo của huyện qua các thời kỳ, đại diện Công ty Cổ phần Sách và Truyền thông Văn hóa Việt. Đồng chí Đinh Hồng Thanh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì Hội thảo.

Bản thảo lịch sử Đảng bộ huyện Phú Bình giai đoạn 1930 – 2018 được nghiên cứu, bổ sung đến năm 2018 trên cơ sở tiếp nối cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện Phú Bình (1930 -2005) đã xuất bản trước đây và các nguồn tư liệu thu thập được từ các nhân chứng lịch sử, cán bộ chủ chốt của huyện qua các thời kỳ và tài liệu lưu trữ của địa phương. Nội dung cuốn sách trình bày khái quát, hệ thống về quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ huyện qua từng giai đoạn lịch sử cụ thể trong mối quan hệ chặt chẽ với tiến trình xây dựng và phát triển của Đảng, của dân tộc, với sự phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương.

Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp quan trọng của các đại biểu bổ sung cả về nội dung và phương pháp trình bày, đồng thời cung cấp thêm những tư liệu liên quan đến Lịch sử Đảng bộ huyện. Thay mặt Công ty Văn hóa Việt – Ông Lê Văn Quỳnh, Giám đốc trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết, có giá trị của các đồng chí tham dự hội thảo; hứa tiếp thu đầy đủ các ý kiến trên.  Đồng chí Đinh Hồng Thanh – Bí thư Huyện ủy kết luận hội thảo, trong đó điều chỉnh bản thảo trong thời gian sớm nhất để tổ chức hội thảo lần thứ hai vào tháng 9/2018.

Bài khác