Hội nghị thẩm định cấp tỉnh “Lịch sử Đảng bộ xã Tân Kim (1947 – 2017)”

Hội thảo thẩm định cấp tỉnh Lịch sử Đảng bộ xã Tân Kim (1947 - 2017)

Chiều ngày 3/8/2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị thẩm định cấp tỉnh bản thảo “Lịch sử Đảng bộ xã Tân Kim (1947 – 2017)”. Hội đồng thẩm định cấp tỉnh bản thảo xã Tân Kim  gồm: đồng chí Lê Văn Tuấn – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Hà Minh Lợi – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Trần Văn Thép – Trưởng phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng;  đồng chí Phạm Tất Quynh – Nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Nguyên Trưởng ban Khoa học Lịch sử, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên; đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Nguyên Chánh thanh tra Sở Văn hóa, đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm – Nguyên Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Đồng Hỷ. Tham dự hội nghị còn có đại diện Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Bình, lãnh đạo chủ chốt xã Tân Kim và đại diện Công ty Cổ phần Sách và Truyền thông Văn hóa Việt – đơn vị trực tiếp biên soạn bản thảo.

Tại Hội nghị, từng thành viên trong Hội đồng thẩm định đã nhận xét đối với bản thảo, trong đó vừa nêu rõ ưu điểm và chỉ ra các mặt hạn chế, thiếu sót. Tuy có nhiều ý kiến khác nhau song các thành viên trong Hội đồng thống nhất đánh giá cao bản thảo “Lịch sử Đảng bộ xã Tân Kim (1947 – 2017)” ở 3 nội dung: Bố cục, kết cấu chương, mục hợp lý; tư liệu phong phú về nhiều mặt, có độ tin cậy cao; cơ bản phản ảnh được ra đời, quá trình trưởng thành của Đảng bộ xã Tân Kim qua chặng đường 70 năm; từ đó khẳng định tinh thần làm việc khoa học nghiêm túc của xã Tân Kim và Công ty Văn hóa Việt.

Đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Bình, các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy xã Tân Kim và đại diện Công ty Văn hóa Việt nhất trí với ý kiến nhận xét, đánh giá tâm huyết, có giá trị cao về mặt khoa học của Hội đồng thẩm định, đồng thời hứa tiếp thu đầy đủ để bản thảo “Lịch sử Đảng bộ xã Tân Kim (1947 – 2017)” thêm hoàn thiện. Trên cơ sở thảo luận kỹ lưỡng, đánh giá nhiều mặt, Hội đồng thẩm định quyết định thông qua bản thảo “Lịch sử Đảng bộ xã Tân Kim (1947 – 2017)”. Đồng chí Hà Minh Lợi kết luận hội nghị, nhấn mạnh cần sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Chỉ đạo, Ban Sưu tầm xã Tân Kim với đơn vị biên soạn; cẩn trọng trong đưa tên những cá nhân hoạt động cách mạng của địa phương trước tháng 8/1945. Sau hơn 3 giờ làm việc nghiêm túc, liên tục, hội nghị thẩm định cấp tỉnh bản thảo “Lịch sử Đảng bộ xã Tân Kim (1947 – 2017)” thành công tốt đẹp.

Bài khác