SƠ KẾT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI TÁI BẢN LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ CÁC ĐỊA PHƯƠNG THUỘC HUYỆN HẠ HÒA, TỈNH PHÚ THỌ

1

Chủ trương lớn của huyện

Đầu năm 2017, Ban Thường vụ Huyện ủy Hạ Hòa đề ra nhiệm vụ tái bản, bổ sung lịch sử Đảng bộ các địa phương trong huyện. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, được sự quan tâm rất lớn từ cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Hạ Hòa. Trên cơ sở nghiên cứu, thẩm định năng lực các đơn vị, Ban Thường vụ Huyện ủy nhất trí giới thiệu Công ty Cổ phần Sách và Truyền thông Văn hóa Việt là cơ quan thực hiện tái bản, bổ sung lịch sử Đảng bộ của 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Công trình khoa học nghiêm túc, công phu

Ngay sau khi có chủ trương của Huyện ủy, trên cơ sở hợp đồng đã ký kết, công ty Văn hóa Việt và các xã, thị trấn bắt tay ngay vào triển khai nhiệm vụ. Mặc dù các địa phương đều đã xây dựng được cuốn lịch sử Đảng bộ song do hạn chế từ nguồn tài liệu, thời gian nên chất lượng chưa cao. Hơn nữa, nhiều sự kiện, vấn đề lịch sử của dân tộc, tỉnh và huyện đã được xác minh, nhìn nhận lại phù hợp với lịch sử, với đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước.

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của nhiệm vụ được giao, công ty Văn hóa Việt đã cử cán bộ nhiều lần về thị trấn và các xã sưu tầm tài liệu thành văn, phỏng vấn nhân chứng lịch sử. Bên cạnh đó, công ty Văn hóa Việt còn cử 10 cán bộ lên khai thác tài liệu liên tục trong 15 ngày tại các phòng, ban, cơ quan lưu trữ tại huyện và tỉnh.

Trên cơ sở cuốn lịch sử Đảng bộ của các xã, nguồn tài liệu đã khai thác, cán bộ chuyên môn của Công ty Văn hóa Việt đã đối chiếu, xác minh để điều chỉnh các sự kiện chưa chính xác; bổ sung các sự kiện còn thiếu và viết mới đến năm 2018. Đồng thời, công ty Văn hóa Việt còn gửi bản dự thảo để xin ý kiến góp ý của một số cán bộ giảng dạy, nghiên cứu về lịch sử tại các trường Đại học, Học viên ở Hà Nội. Các cuốn sách lịch sử Đảng bộ của 14 xã, thị trấn đều được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đánh giá cao về chất lượng, giá trị khoa học, trở thành “tài sản” quý báu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương.

Hoàn thành chặng đường đầu

Trải qua thời gian nghiêm túc phối hợp làm việc giữa Ban Chỉ đạo, Ban Sưu tầm của các địa phương với công ty Văn hóa Việt, đến nay công tác xây dựng lịch sử Đảng bộ tại huyện Hạ Hòa đã tiến hành được một nửa chặng đường. Lịch sử Đảng bộ của các xã, thị trấn do công ty Văn hóa Việt thực hiện đều đã hoàn tất các lượt hội thảo. Trong đó có 6 địa phương đã hoàn thành cuốn sách và tiến hành phát hành nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ (1948 – 2018). Các đơn vị còn lại đang tổ chức xin GPXB, chuẩn bị in ấn, đảm bảo hoàn thiện trong năm 2018.

Bài khác