MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA CÔNG TY TRONG QUÝ I.2016

1. Đầu tư cơ sở làm việc mới tại Tòa nhà đa năng số 7 Trần Phú – Hà Đông – Hà Nội

3.He thong van phong 1

2. Đổi mới quy trình, nâng cao chất lượng nghiên cứu biên soạn các đề tài Lịch sử

4.Hoat dong nghien cuu 1

3. Củng cố bộ máy quản lý có trình độ học vấn và năng lực chuyên môn

3

4. Đẩy mạnh quan hệ đối tác khách hàng

4

5. Đầu tư dây truyền in ấn hiện đại

5

6. Tăng cường tổ chức tọa đàm, phỏng vấn, hội nghị, hội thảo   

6 (3) 6 (5) 6 (4)

Hoi thao Nam Hoa Hoi thao

Bài khác