Hội thảo Lịch sử Đảng bộ xã Phú Tiến (1946 – 2015)

IMG_7940

Ngày 16/3/2015, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phú Tiến đã tổ chức Hội thảo “Lịch sử Đảng bộ xã Phú Tiến giai đoạn 1946 – 2015” tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã. Tham dự Hội thảo có đồng chí Vũ Thanh Khôi – Trưởng phòng Lịch sử Đảng Ban Tuyên giáoTỉnh ủy Thái Nguyên, đồng chí Trần Phúc Vĩnh – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Định Hóa, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Ban Chỉ đạo, Ban Sưu tầm và đại diện Công ty Văn Hóa Việt.

Trải qua nhiều lần tọa đàm lấy ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo của địa phương qua các thời kỳ, cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ xã Phú Tiến 1946 – 2015” được các đại biểu đánh giá là đã phản ánh được đầy đủ, trung thực quá trình hình thành, phát triển của Phú Tiến từ năm 1946 đến 2015. Nhận thức được tầm quan trọng trong việc ghi chép lại lịch sử của địa phương công tác sưu tầm tư liệu đã được triển khai xuống tới các Chi bộ cơ sở và lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tại hội thảo, các đại biểu đã tiếp tục bổ sung và cung cấp thêm nhiều tư liệu có giá trị thực tiễn góp phần làm phong phú, tô đậm thêm truyền thống lịch sử vẻ vang của xã, nhất là trong 2 giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Dựa theo dòng chảy lịch sử chung của cả nước, tỉnh, huyện, cuốn sách được chia làm 6 chương, mỗi chương được cân đối hợp lý về thời gian và gắn với tình hình thực tiễn tại địa phương. Bức tranh về mọi mặt hoạt động từ quá khứ đến hiện tại của Phú Tiến được tái hiện chân thực, khách quan, trong đó khẳng định rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy Đảng mà trực tiếp là Chi bộ – Đảng bộ xã Phú Tiến.

Tại Hội thảo, đồng chí Vũ Thanh Khôi – Trưởng phòng Lịch sử Đảng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên đã đánh giá cao sự tập trung và phối hợp hiệu quả giữa địa phương và đơn vị nghiên cứu, biên soạn. Đồng chí nhấn mạnh: Là công trình của tập thể, do đó, cần phải lấy ý kiến thống nhất trong toàn Đảng bộ và nhân dân, đề cao sự khách quan, tính Đảng trong nghiên cứu khoa học, đồng thời phải làm nổi bật những kết quả, thành tích mà cán bộ, đảng viên và nhân dân Phú Tiến đã được trong lịch sử.

Trên cơ sở ý kiến tại Hội thảo, đồng chí Lưu Đình Nhận – Bí thư Đảng ủy xã Phú Tiến kết luận: Tiếp tục hoàn chỉnh nội dung để cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ xã Phú Tiến 1946 – 2015” đảm bảo chất lượng tốt và được xuất bản, phát hành theo đúng kế hoạch.

Bài khác