Hội nghị triển khai bổ sung, chỉnh lý và xuất bản “Lịch sử Đảng bộ huyện Đại Từ (1930 – 2015)”

Hoi nghi trien khai LSDB huyen Dai Tu

Sáng ngày 7/11/2014, Công ty Cổ phần Sách và Truyền thông Văn hóa Việt phối hợp tổ chức Hội nghị lấy ý kiến vào đề cương chi tiết cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện Đại Từ (giai đoạn 1930 – 2015).

Đồng chí Nguyễn Văn Nhâm – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đại Từ phát biểu tại Hội nghị, nhấn mạnh chủ trương và thời gian biên soạn để kịp thời phát hành cuốn sách trong dịp tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020, định hướng đề cương chi tiết trên cơ sở kế thừa 2 cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện đã phát hành năm 1991 và năm 2000, có chỉnh lý, bổ sung.

Các đại biểu tham dự Hội nghị thảo luận sôi nổi, nhất trí cao với đề cương do Công ty Văn hóa Việt thuyết minh, các chương mục có tính khái quát và bám sát thực tế lịch sử huyện Đại Từ, đề nghị trong quá trình biên soạn phải lưu ý nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Đảng bộ huyện qua các thời kỳ lịch sử.

Ông Lê Văn Quỳnh – Giám đốc Công ty tiếp thu ý kiến, cam kết khẩn trương thực hiện đề tài, hoàn chỉnh và xuất bản cuốn sách có chất lượng cao nhất.

Bài khác