Lịch sử Đảng bộ xã Thanh Đình (1930 – 2010)

Thanh dinh

Thanh Đình là vùng đất cổ có từ thời các vua Hùng dựng nước. Giới khảo cổ học đã phát hiện tại đây những dấu vết cư trú của người Việt có niên đại hơn 2 thiên niên kỷ cuối trước Công nguyên. Những tín ngưỡng và lễ hội truyền thống ở Thanh Đình như lễ rước giải, lễ rước khiu, hội đi săn, hội chọi trâu dù đã trải qua bao thăng trầm của thời gian nhưng vẫn mang đậm nét văn hóa tín ngưỡng nông nghiệp cổ truyền. Buổi đầu, vùng này chỉ có cỏ cây, lau sậy mọc um tùm. Vào mùa mưa, nơi đây giống như ốc đảo. Qua hàng nghìn năm, với bàn tay và khối óc, nhân dân địa phương đã từng bước chinh phục tự nhiên, cải tạo những cánh đồng trũng ngập nước thành cánh đồng 2 vụ lúa xanh tươi.

Từ cảnh nước mất nhà tan, Thanh Đình đã không ngừng trưởng thành trong sự nghiệp cách mạng do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Cán bộ, đảng viên và nhân dân Thanh Đình đã đoàn kết chặt chẽ tham gia khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám năm 1945, trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, tích cực chi viện sức người sức của cho chiến trường. Đất nước hòa bình thống nhất, cùng cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, Đảng bộ và nhân dân Thanh Đình lại chung sức đồng lòng đẩy mạnh phát triển sản xuất, đạt được nhiều thành tựu về kinh tế, văn hóa – xã hội…

Bài khác