Lịch sử Đảng bộ thị trấn Quân Chu (1966 – 2012)

Thi tran Quan chu

Thị trấn Quân Chu tiền thân là thị trấn nông trường Quân Chu có tên gọi và phân cấp hành chính từ năm 1992, nhưng lịch sử vùng đất này đã có từ lâu đời với những nét đặc thù so với những đơn vị hành chính khác của huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Trong kháng chiến chống Pháp, địa bàn thị trấn Quân Chu thuộc địa giới 2 xã Quân Chu, Cát Nê (huyện Đại Từ) và xã Phúc Thuận (huyện Phổ Yên) ngày nay. Đây đều là những địa điểm từng đưa đón cán bộ cách mạng từ miền xuôi lên hoạt động ở Định Hóa, Tân Trào và ngược lại, vinh dự thuộc vùng An toàn khu của Trung ương.

Hòa bình lập lại, theo chủ trương của Đảng, ngày 15/11/1957, một số đơn vị quân đội được điều động lên xây dựng nông trường Bắc Sơn. Sau lễ hạ sao, ngày 22/12/1960, người chiến sỹ quân đội trở thành người công nhân. Từ một vùng đồi núi hoang sơ, cây cối rậm rạp, với bàn tay, khối óc và sự cần cù, các thế hệ nhân dân thị trấn Quân Chu đã khai hoang, cải tạo địa hình, thổ nhưỡng, biến nơi đây thành vùng chuyên canh chè trọng điểm của huyện Đại Từ. Nông trường quân đội trở thành nông trường quốc doanh với khu trồng sả bát ngát, nương chè xanh tươi tốt. Ngày 26/4/1966, trên phần diện tích chuyên canh chè của nông trường Bắc Sơn, nông trường chè Quân Chu được hình thành. Tổ chức Đảng, bộ máy chính quyền được thành lập, lãnh đạo nhân dân vừa sản xuất, vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, tích cực chi viện cho miền Nam giành thắng lợi.

Sau khi đất nước thống nhất, đặc biệt từ khi thực hiện công cuộc đổi mới, nông trường chè Quân Chu (khi đó gọi là Xí nghiệp Nông công nghiệp chè Quân Chu) có thêm thế và lực mới để phát triển về mọi mặt. Năm 1992, Đảng bộ thị trấn Quân Chu thành lập trên cơ sở tách ra từ Đảng bộ Xí nghiệp Nông công nghiệp chè Quân Chu. Liên tục trong nhiều năm, Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của thị trấn một cách tích cực và hiệu quả, xứng đáng với danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Với tiềm năng sẵn có, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, thị trấn Quân Chu đã có nhiều đổi thay theo hướng hiện đại của một đô thị miền núi giàu bản sắc văn hóa và tiềm năng kinh tế, nhất là trong phát triển cây chè. Chè Trung du (trồng bằng hạt), Bát Tiên, Phúc Vân Tiên, Hoa Nhật Kim, Kim Tuyên (trồng bằng cành)… là các sản vật nổi tiếng của thị trấn Quân Chu…

Bài khác