Lịch sử Đảng bộ xã Văn Bán (1948 – 2013)

Van Ban

…Văn Bán là vùng đất có bề dày lịch sử, trải qua hàng nghìn năm tồn tại và phát triển, lịch sử xã luôn gắn liền với những bước thăng trầm của lịch sử dân tộc. Hơn 80 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trực tiếp là Chi bộ – Đảng bộ xã, nhân dân Văn Bán với tinh thần cần cù, chịu thương, chịu khó đã vượt qua mọi gian khổ, không ngừng phấn đấu để xây dựng và bảo vệ quê hương.

Năm 1945, Cách mạng tháng Tám thành công, chính quyền cách mạng được thành lập ở xã, nhưng nhân dân Văn Bán cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách như kinh tế kiệt quệ, ruộng đất bỏ hoang, nạn đói xảy ra theo chu kỳ, dịch bệnh bùng phát nhiều nơi. Trong khi đó, quân Tưởng cấu kết với các tổ chức phản động dùng mọi thủ đoạn chống phá chính quyền non trẻ. Trải qua quá trình tôi luyện và trưởng thành, những đảng viên đầu tiên đã xuất hiện, làm nòng cốt cho phong trào địa phương. Đến năm 1948, Chi bộ Đảng Tam Sơn (tiền thân của Đảng bộ Văn Bán) được thành lập, đánh dấu bước phát triển vượt bậc của cách mạng ở Tam Sơn nói chung và ở Văn Bán nói riêng. Trong 9 năm kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, là địa bàn thuộc vùng tự do, có điều kiện phát triển kinh tế, dưới sự lãnh đạo của chi bộ, đi theo tiếng gọi của Đảng và Hồ Chủ tịch, nhân dân Văn Bán đẩy mạnh sản xuất nhằm xây dựng hậu phương vững chắc, dốc sức chi viện nhân lực, vật lực góp phần vào thành công chung của cách mạng cả nước.

Miền Bắc được giải phóng, Đảng bộ và nhân dân Văn Bán phấn khởi bắt tay vào công cuộc khôi phục kinh tế, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn có nhiều đổi thay theo hướng tích cực. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng địa phương, tổ chức Đảng đã từng bước lớn mạnh. Năm 1955, Chi bộ Đảng xã Vân Bán được tách ra từ Chi bộ Tam Sơn với 23 đảng viên. Đến năm 1965, Chi bộ Đảng xã Văn Bán chính thức được chuẩn y thành Đảng bộ 2 cấp gồm 72 đảng viên sinh hoạt trong 3 chi bộ. Với tinh thần “tất cả cho tiền tuyến”, toàn thể nhân dân trong xã đem hết khả năng phục vụ kháng chiến, cùng với nhân dân cả nước làm nên chiến thắng lịch sử ngày 30/4/1975.

Đất nước hoàn toàn thống nhất, nhân dân Văn Bán cùng cả nước tập trung mọi sức lực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng từ năm 1986, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã kịp thời đổi mới tư duy, phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh để phát triển quê hương một cách toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Từ một xã thuần nông, đến nay Văn Bán đã có cơ cấu kinh tế phát triển theo hướng hiện đại, phù hợp với xu thế chung của đất nước. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao. Cơ sở hạ tầng được đầu tư, xây dựng, diện mạo quê hương ngày càng khởi sắc.

Với những đóng góp lớn lao cho sự nghiệp cách mạng của đất nước qua các thời kỳ, Đảng bộ và nhân dân Văn Bán đã nhận được nhiều phần thưởng của Đảng và Nhà nước: 2 bà mẹ được phong tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, 53 Huân chương Chiến sỹ vẻ vang, 50 Huy chương Chiến sỹ vẻ vang, 23 Huân chương Chiến sỹ giải phóng cùng nhiều huân chương do Nhà nước Lào và Cam-pu-chia trao tặng…

Bài khác