Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Hoa Lư (1930 – 2010)

hoa lu

Căn cứ vào các kết quả nghiên cứu địa chất, khảo cổ và các tài liệu lịch sử còn lưu trữ được, có thể khẳng định vùng đất Đông Hưng, trong đó có địa bàn xã Hoa Lư đã có trên dưới 2.000 năm lịch sử. Những năm 60 của thế kỷ XX, tại khu đồng Gồ thôn Nguyên Lâm đã đào được một ngôi mộ cổ, thi hài đặt trong cây gỗ có niên đại cách đây gần 2.000 năm. Ngoài ra, rải rác trên các gò đống còn lại (ở khu vực chợ Khô, khu vực thôn An Bài…) cũng phát hiện thấy nhiều di chỉ, cổ vật thuộc thời đại Văn minh lúa nước sông Hồng.

Bài khác