Hội thảo nghiệm thu “Lịch sử cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Phú Minh (1945 – 2010)”

Hoi thao Phu Minh.JPG

Ngày 17/3/2014, Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Phú Minh (huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội) đã tổ chức hội thảo khoa học đề tài “Lịch sử cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Phú Minh (1945 – 2010)”. Thành phần tham dự gồm Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chỉ đạo, Ban sưu tầm cuốn sách. Về phía đơn vị tư vấn, thực hiện có ông Lê Văn Quỳnh – Giám đốc Công ty Văn hóa Việt và một số chuyên viên được phân công nghiên cứu, biên soạn công trình.

Bản thảo gồm hai phần chính: Phần I (giai đoạn 1945 – 1985) gồm 4 chương phản ánh toàn diện về con người, về truyền thống lịch sử, văn hóa và phong trào cách mạng của quê hương Phú Minh trước khi thành lập thị trấn. Phần II (giai đoạn 1986 – 2010) gồm 3 chương phản ánh quá trình xây dựng thị trấn kiên định theo con đường xã hội hội chủ nghĩa, đặc biệt nhấn mạnh vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ trong việc vận dụng sáng tạo và đúng đắn quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng vào thực tế. Sau mỗi thời kỳ lịch sử đều có đánh giá tổng kết, rút ra ý nghĩa và bài học kinh nghiệm, tạo sự nối kết giữa xưa và nay, là định hướng trong bước đường phát triển đi tới.

Lịch sử cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Phú Minh (1945 – 2010) đã thể hiện rõ vai trò của Đảng bộ địa phương trong sự nghiệp lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội. Trong hội thảo, các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp thiết thực và quý báu, ghi nhận những mặt đạt được cũng như những hạn chế cần bổ sung, chỉnh sửa. Đồng chí Nguyễn Quốc Sửa – Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Phú Minh đánh giá cao tinh thần làm việc, sự đầu tư nghiên cứu công phu của Ban Biên soạn. Ông Lê Văn Quỳnh – đại diện đơn vị tư vấn, thực hiện công trình cam kết Ban Biên soạn sẽ chỉnh sửa thống nhất theo ý kiến đóng góp của các đại biểu.

Bài khác