Lịch sử Đảng bộ xã Tiên Lương (1948 – 2013)

IMG_5259

“…Tiên Lương là xã miền núi của huyện Cẩm Khê – tỉnh Phú Thọ, cách trung tâm huyện 18km về phía Tây Bắc. Theo địa giới hành chính: Phía Bắc giáp xã Minh Côi, Văn Lang và xã Vô Tranh của huyện Hạ Hòa; phía Tây giáp xã Lương Sơn của huyện Yên Lập; phía Nam giáp xã Ngô Xá và xã Phượng Vỹ; phía Đông giáp xã Tuy Lộc và xã Ngô Xá.

Là một xã miền núi thuộc vùng thượng huyện Cẩm Khê, Tiên Lương bị chia cắt bởi hệ thống khe, rộc và đồi núi khá phức tạp. Địa hình xã chủ yếu là đồi gò chạy theo hướng Tây Bắc – Đông Nam, dãy núi Lưỡi Hái chắn dài ở phía Tây như bức tường thành, phía Tây Bắc là một vòng cung dài đồi núi xen lẫn những ngòi rộc; phía Đông Nam là cánh đồng chiêm trũng và đầm Đào quanh năm ngập nước, lau sậy um tùm. Trên địa bàn xã có ngòi Giành bắt nguồn từ Yên Bái qua Yên Lập rồi đổ ra sông Hồng. Với đặc điểm địa hình bán sơn địa, lại nằm vào vị trí khá biệt lập, cách xa khu trung tâm hành chính, nên Tiên Lương có vị trí chiến lược về quân sự. Thời Cần Vương, nhà yêu nước Ngô Quang Bích đã chọn vùng Tiên Động – Tiên Lương làm căn cứ kháng chiến chống Pháp. Dựa vào địa hình hiểm trở, ông đã xây dựng doanh trại chống Pháp trong một thời gian dài…”

“…Xưa kia, trên địa bàn xã Tiên Lương và 3 xã Minh Côi, Văn Lang, Vô Tranh (huyện Hạ Hòa) có đầm Đào lau sậy um tùm, là nơi chim trời, cá nước tập trung với đủ loại như cò, vạc, ngỗng trời, mòng, két, vịt le… dưới nước có nhiều loại thủy sản như tôm, cá quả, cá nheo, cá chép, chạch chấu… Đây là nguồn lợi thủy sản lớn góp phần phát triển kinh tế của địa phương…”

“…Lịch sử Đảng bộ xã Tiên Lương hòa chung với dòng chảy của lịch sử dân tộc. Nhân dân Tiên Lương dưới sự lãnh đạo của chi bộ (năm 1960 là Đảng bộ Tiên Lương) đã phát huy tinh thần cần cù trong lao động, anh dũng trong đấu tranh, đoàn kết một lòng xây dựng quê hương giàu đẹp.

Trong chiến đấu cũng như trong sản xuất, Đảng bộ và nhân dân Tiên Lương đã vận dụng các chủ trương, đường lối của Đảng một cách chủ động, linh hoạt phù hợp với đặc điểm của địa phương. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do những yếu tố khách quan và chủ quan song với lòng quyết tâm, tinh thần đoàn kết một lòng, cán bộ và nhân dân xã đã vượt qua gian khổ. Đảng bộ ngày càng trưởng thành vững mạnh, lãnh đạo nhân dân hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra..”

Bài khác