Hội thảo khoa học về Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Hướng tới kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2014), ngày 20/3, tại thành phố Điện Biên Phủ, Bộ Quốc phòng phối hợp với Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Chiến thắng Điện Biên Phủ – Sức mạnh Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo và chủ trì hội thảo. Đoàn chủ tịch Hội thảo gồm các đồng chí: Trung tướng Mai Quang Phấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Lò Mai Trinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên; PGS, TS Phạm Văn Linh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên; Trung tướng Nguyễn Ngọc Liên, Chính ủy Quân khu 2; Thiếu tướng, PGS, TS Vũ Quang Đạo, Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam.

 

  Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng,
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu khai mạc Hội thảo. (Ảnh:KS)

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung nêu rõ: Cách đây tròn 60 năm, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Quân ủy, Bộ Tư lệnh chiến dịch cùng các lực lượng vũ trang cách mạng đã nổ súng mở đầu chiến dịch Điện Biên Phủ. Trải qua 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường gian khổ, chiến dịch đã kết thúc toàn thắng. Đây là một chiến công vô cùng oanh liệt “ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” góp phần quyết định kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, mở đầu cho sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ, đánh dấu bước phát triển mới của nhân dân Việt Nam và thế giới vì hòa bình, độc lập, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.

Thượng tướng Nguyễn Thành Cung cho rằng, với tầm vóc lịch sử to lớn như vậy, việc tổ chức hội thảo khoa học cấp Nhà nước “ Chiến thắng Điện Biên Phủ – Sức mạnh Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh” là một việc làm cần thiết, có ý nghĩa sâu sắc. Hội thảo là dịp để chúng ta tiếp tuc khẳng định và làm sáng tỏ thêm sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; nghệ thuật chỉ đạo, điều hành chiến tranh và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; nghệ thuật tổ chức chiến tranh nhân dân, trong đó trực tiếp là lực lượng tham gia chiến dịch và đồng bào các dân tộc Tây Bắc.

Tại Hội thảo, các đại biểu, nhà khoa học với quan điểm, phương pháp luận khách quan, toàn diện, lịch sử; với tầm nhìn và tư duy mới, dựa vào những tư liệu tin cậy, được thẩm định đã làm rõ một số vấn đề cốt lõi của chiến thắng Điện Biên Phủ. Trong đó, các tham luận  tập trung đi sâu vào bối cảnh chung của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trước khi diễn ra chiến dịch Điện Biên Phủ nổ ra. Qua đó, khẳng định tính chất chính nghĩa của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam. Hội thảo cũng tiếp tục làm rõ những chủ trương, đường lối lãnh đạo đúng đắn, tầm nhìn và tài thao lược của Đảng; nghệ thuật chỉ đạo, điều hành và phát huy sức mạnh chiến tranh nhân dân, sức mạnh Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh để giành thắng lợi trong chiến dịch. Với cách tiếp cận mới và độ lùi của thời gian, hội thảo đã đã đi sâu phân tích thêm tính đúng đắn, sáng tạo của đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, dựa vào sức mình là chính.

 

Các đại biểu, nhà khoa học trình bày tham luận tại Hội thảo. (Ảnh: KS)

Hội thảo đi sâu phân tích quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Quân ủy, Bộ Quốc phòng, Bộ chỉ huy chiến dịch trong đó có vai trò to lớn của Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp; vai trò của Đảng bộ các địa phương trong công tác chuẩn bị và thực hiện kế hoạch tác chiến giữa các lực lượng vũ trang và nhân dân Tây Bắc. Các đại biểu khẳng định quá trình hình thành liên minh chiến đấu ba nước Đông Dương Việt Nam – Lào – Campuchia; sự ủng hộ, giúp đỡ của quốc tế, nhất là Liên Xô, Trung Quốc, đã góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến chống thực dân Pháp. Việc làm rõ quá trình hình thành, phối hợp và đoàn kết liên minh chiến đấu của quân và dân ba nước Đông Dương tại hội thảo lần này vừa có ý nghĩa quan trọng về giá trị lịch sử, vừa có ý nghĩa to lớn trong việc khẳng định tình đoàn kết, gắn bó keo sơn của các dân tộc anh em và bạn bè quốc tế đối với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta nói chung và chiến dịch Điện Biên Phủ nói riêng.

Phát biểu kết thúc hội thảo, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung đánh giá: Với hơn 60 tham luận của các đại biểu, hội thảo đã khẳng định hơn nữa giá trị to lớn của Chiến thắng Điện Biên Phủ với cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng trong thời đại Hồ Chí Minh. Chiến thắng Điện Biên Phủ là kết quả của sự phối hợp giữa các mặt trận chính trị, ngoại giao, quân sự, sự giúp đỡ tận tình của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Chiến thắng Điện Biên Phủ toàn thắng đã thể hiện sức mạnh Việt Nam trong thời đại mới, thời đại Hồ Chí Minh. Đồng chí Thượng tướng cho rằng những kết quả đạt được trong hội thảo cần được các cơ quan trong và ngoài quân đội tích cực áp dụng, nghiên cứu vào hoạt động thực tiễn. Qua đó góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước của quân và dân ta trong sự nghiệp xây dựng quân đội, tăng cường nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay./

Kim Sơn

Nguồn: http://dangcongsan.vn

Bài khác