Triển khai biên soạn Lịch sử Đảng bộ xã Yên Ninh (1947 – 2010)

Yên Ninh 2

Yên Ninh là một xã cực Bắc của huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Chi bộ – Đảng bộ xã Yên Ninh hình thành và phát triển từ trong thực tiễn các phong trào cách mạng, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, kinh tế – xã hội, nhiều năm liến được công nhận “trong sạch vững mạnh”. Việc sưu tầm, ghi chép lại lịch sử đấu tranh cách mạng, lịch sử Đảng bộ xã Yên Ninh được các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên xã nhà sớm quan tâm, nhưng gặp phải những khó khăn về phương pháp tổ chức, về tư liệu lịch sử và nhân chứng sống mai một…

Ngày 4/7/2013, có sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Lương, sự tư vấn chuyên môn của Công ty Cổ phần sách và truyền thông Văn hóa Việt, Đảng ủy xã Yên Ninh tổ chức Hội nghị triển khai nghiên cứu biên soạn Lịch sử Đảng bộ xã Yên Ninh, giai đoạn 1947 – 2010.

Tại Hội nghị, sau khi lắng nghe chủ trương của Đảng ủy xã Yên Ninh, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Lương, ông Lê Văn Quỳnh – Giám đốc Công ty thuyết trình về phương pháp sưu tầm tư liệu, kế hoạch triển khai, đồng thời nhấn mạnh 4 mục tiêu chính mà đơn vị tư vấn cam kết đạt được:

- Nội dung khách quan, sát thực với thực tế lịch sử của xã, mang tính giáo dục cao… là những tiêu chí quan trọng được đặt lên hàng đầu trong quá trình nghiên cứu biên soạn nội dung cuốn sách;

- Hoàn thiện biên soạn, in ấn sách trước tháng 8/2014, đạt kế hoạch phát hành trong dịp kỷ niệm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/2014) hoặc kỷ niệm Quốc khánh (2/9/2014);

- Tổ chức hệ thống công việc theo đúng lộ trình thời gian đề ra và đúng quy trình hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên;

- Tư vấn và phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Ban thường vụ Đảng ủy xã Yên Ninh.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Yên Ninh 1

Yên Ninh 2

Yên Ninh 3

Bài khác