Lịch sử Đảng bộ xã Quang Minh (1953 – 2012)

2_LS Quang Minh

“…Với niềm tin tưởng sau sắc vào tương lai của đất nước, Đảng bộ và nhân dân Quang Minh quyết tâm tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ hơn, phát triển với tốc độ nhanh và bền vững hơn, đưa xã nhà thoát khỏi khó khăn, sánh vai cùng các xã trong huyện, trong tỉnh, phấn đấu xây dựng xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới trong những năm tiếp theo…”

Bài khác