Lịch sử cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Thư Phú (1930 – 2010)

4_LS Thu Phu

“… Thư Phú là một xã nằm ở phía đông huyện Thường Tín, có trục đường 427 chạy qua, cách trung tâm Thủ đô Hà Nội khoảng 20 km, cách trung tâm huyện Thường Tín khoảng 5 km. Là xã thuộc vùng đồng bằng Bắc Bộ. Phía đông của xã giáp xã Tự Nhiên, phía tây giáp xã Vân Tảo, phía nam giáp xã Chương Dương, phía bắc giáp xã Hồng Vân.

Chiều dài của xã khoảng 2,5 km; tổng diện tích đất tự nhiên của xã là 7,2 km2, diện tích đất canh tác là 164,35 ha. Xã gồm 3 thôn: Vĩnh Lộc, Thư Dương và Phú Mỹ. Tháng 8/1948, xã hợp nhất với xã Chương Dương và xã Tự Nhiên thành xã Quang Khải (1948 – 1956) kéo dài suốt trong thời kỳ chống Pháp cho đến thời kỳ cải cách ruộng đất. Đến năm 1957, xã Quang Khải được tách thành 2 xã Hồng Châu và Quang Khải. Tháng 2/1959, xã Quang Khải được tách thành 2 xã: Độc Lập và Quang Khải (mới). Xã Độc Lập gồm 3 thôn: Vĩnh Lộc, Thư Dương, Phú Mỹ. Từ năm 1970 đến nay xã Độc Lập được đổi tên thành xã Thư Phú…”

Bài khác